O FIRMIE

Jesteśmy firmą lokalną, kierującą się zasadą, że punkt serwisowy nie może znajdować się dalej niż 20 km od zainstalowanego automatu. Zapewnia to szybką i sprawną obsługę.

Wyróżnia nas:

Wysoka jakość urządzeń.

Używamy automatów renomowanych firm WITTENBORG oraz AUTOMATIC PRODUCT. Dystrybutory te uchodzą za najlepiej wykonane i najbardziej bezawaryjne urządzenia vendingowe na świecie.

Gwarancja jakości obsługi.

Prowadzimy obsługę i serwis automatów zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w Polsce przepisami  sanitarnymi, ppoż. i BHP. W naszej firmie bardzo dbamy o higienę pracy. Nasi pracownicy zawsze mają aktualne książeczki zdrowia wydawane osobom pracującym z artykułami spożywczymi.

Stały serwis.

Częste wizyty serwisanta celem uzupełnienia produktów oraz  szybkie usunięcie ewentualnej usterki po zgłoszeniu awarii na telefon komórkowy serwisanta.

Dostosowanie produktów do klienta.

W ofercie dedykowanej dla Jednostek Systemu Oświaty stosujemy produkty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Gwarancja jakości produktów.

W automatach używamy jedynie  wysokiej jakości produktów. Nie jesteśmy związani z żadną firmą dystrybuującą produkty do automatów (typu NESTLE, KRAFT), co zwykle wiąże się z zakazem korzystania z wyrobów konkurencji. Zapewnia to autonomię w wyborze najlepszych produktów różnych firm, a co za tym idzie oferowania lepszych warunków klientom.

Dostosowanie usługi do klienta.

Wobec obowiązujących przepisów zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracowników oferujemy przedsiębiorstwom możliwość pełnego finansowania napojów. Maszyna jest wtedy dostępna nieodpłatnie, a rozliczenie za wydane porcje odbywa się fakturą miesięczną na podstawie liczników dystrybutora.

Zapewniamy korzystne warunki umowy, m.in.:

  • Pokrycie kosztów instalacji

Do zamontowania dystrybutora WITTENBORG 7600 konieczne jest podłączenie wody bieżącej i prądu.

Do zamontowania dystrybutora SNACKSHOP CLM wymagane jest jedynie podłączenie prądu.

  • Ubezpieczenie OC

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody spowodowane przez nasze dystrybutory (zwarcia, zalania itp.) w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 162.

  • Klauzula o odpowiedzialności

W naszych umowach zawsze znajduje się zastrzeżenie, że klient nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub skutki dewastacji naszych automatów.